Facebook cập nhật điều khoản kinh doanh (Hiệu lực từ 31/08/2020)

Để giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về quyền và trách nhiệm của họ khi sử dụng các sản phẩm của Facebook, mạng xã hội này đã và đang thực hiện một loạt các cập nhật cho các điều khoản kinh doanh của mình.

Facebook sẽ cập nhật các điều khoản kinh doanh gì?

Facebook đã đưa ra các Điều khoản xử lý dữ liệu toàn cầu mới, không chỉ áp dụng cho các nhà quảng cáo tuân theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) mà còn cho các nhà quảng cáo khác trên toàn thế giới. Các điều khoản mới này sẽ giúp những nhà quảng cáo đó, theo luật pháp địa phương của họ, yêu cầu thỏa thuận xử lý dữ liệu để sử dụng Công cụ kinh doanh của Facebook hoặc Đối tượng tùy chỉnh danh sách khách hàng.

Facebook đang cập nhật Điều khoản Công cụ Kinh doanh. Trong số các thay đổi khác, Facebook đang kết hợp Hợp đồng bổ sung Kiểm soát viên chung để làm rõ trách nhiệm của Facebook Ireland và các doanh nghiệp tuân theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR). Facebook khuyên tất cả các doanh nghiệp sử dụng các công cụ như plugin xã hội, SDK hoặc Pixel và phải tuân theo GDPR, hãy cập nhật chính sách bảo mật của họ khi cần thiết để phản ánh thay đổi này.

Một bộ Điều khoản bảo mật dữ liệu mới sẽ phác thảo các thực tiễn và tiêu chuẩn đã có để bảo mật dữ liệu, như mô tả về kiểm soát bảo mật tại trung tâm dữ liệu của Facebook, để trả lời các câu hỏi bảo mật phổ biến từ khách hàng và đối tác của Facebook.

Facebook cũng thực hiện một vài thay đổi đối với Điều khoản Danh sách khách hàng  đối tượng tùy chỉnh, Điều khoản quảng cáo tự phục vụĐiều khoản thương mại để làm cho những điều này rõ ràng và dễ hiểu hơn.

Tất cả các thay đổi trên sẽ có hiệu lực vào ngày 31 tháng 8 năm 2020. Điều khoản dành riêng cho Nhà nước của Facebook, được cập nhật vào ngày 22 tháng 6 năm 2020 và áp dụng cho các nhà quảng cáo chia sẻ thông tin cá nhân về người dân ở California thông qua một số Sản phẩm của Facebook, có hiệu lực vào ngày 01 tháng 07 năm 2020.

Facebook cũng đơn giản hóa các Điều khoản nền tảngChính sách dành cho nhà phát triển để cung cấp hướng dẫn rõ ràng hơn về các hạn chế sử dụng dữ liệu và phác thảo các quyền và trách nhiệm cơ bản của các nhà phát triển sử dụng nền tảng của Facebook. Bạn có thể tìm hiểu thêm về những thay đổi đó ở đây

Facebook cập nhật điều khoản kinh doanh
Facebook cập nhật điều khoản kinh doanh

Điều gì đáng chú ý về điều khoản Danh sách khách hàng đối tượng tùy chỉnh mới?

Facebook sẽ không cấp quyền truy cập hoặc thông tin về (các) Đối tượng cho bên thứ ba hoặc các nhà quảng cáo khác, sử dụng (các) Đối tượng của bạn để nối thêm thông tin Facebook có về người dùng của Facebook hoặc xây dựng hồ sơ dựa trên sở thích hoặc sử dụng Đối tượng của bạn ) ngoại trừ việc cung cấp dịch vụ cho bạn, trừ khi Facebook có sự cho phép của bạn hoặc được pháp luật yêu cầu làm như vậy.

Facebook có thể sửa đổi, tạm dừng hoặc chấm dứt quyền truy cập hoặc ngừng cung cấp tính năng này bất cứ lúc nào. Bạn có thể ngừng sử dụng Đối tượng bất cứ lúc nào. Bạn có thể xóa (các) Đối tượng của mình khỏi hệ thống Facebook bất cứ lúc nào thông qua các công cụ tài khoản của bạn.

Bạn không được sử dụng tính năng này trừ khi bạn là nhà quảng cáo (hoặc đại lý thay mặt nhà quảng cáo), đối tác API quảng cáo hoặc API đối tượng tùy chỉnh, đối tác dữ liệu tải lên đối tượng thay mặt cho nhà quảng cáo đó hoặc có được sự cho phép bằng văn bản rõ ràng Từ Facebook.

Bạn không được bán hoặc chuyển Đối tượng của mình hoặc ủy quyền cho bất kỳ bên thứ ba nào bán hoặc chuyển Đối tượng. Tuy nhiên, các nhà quảng cáo và nhà cung cấp dịch vụ của họ, cũng như các bên độc lập mà bạn đã tham gia thỏa thuận cấp phép thông tin tiếp thị, có thể chia sẻ Đối tượng với nhau thông qua các công cụ Facebook cung cấp cho mục đích đó, tuân theo các hạn chế và yêu cầu của các công cụ đó, của Facebook các điều khoản và luật áp dụng

Các điều khoản này và, trong phạm vi áp dụng, Điều khoản xử lý dữ liệu bổ sung cho Điều khoản thương mại và không thay thế bất kỳ điều khoản nào khác áp dụng cho việc mua hàng tồn kho quảng cáo của bạn từ Facebook (bao gồm nhưng không giới hạn trong Chính sách quảng cáo của Facebook và Quảng cáo tự phục vụ Các điều khoản sẽ tiếp tục được áp dụng. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các điều khoản này và Điều khoản thương mại, các điều khoản này sẽ chi phối việc bạn sử dụng tính năng này và chỉ trong phạm vi của cuộc xung đột. Facebook có quyền theo dõi hoặc kiểm tra sự tuân thủ của bạn với các điều khoản này và để cập nhật các điều khoản này theo thời gian.

Hạn chế dữ liệu

Bạn không được gửi cho Facebook thông tin bị cấm theo các điều khoản hoặc chính sách bổ sung. Ngoài ra, bạn không được gửi cho Facebook hoặc sử dụng Sản phẩm của Facebook để thu thập từ mọi người, thông tin: (i) bạn biết hoặc biết một cách hợp lý là từ hoặc về trẻ em dưới 13 tuổi; hoặc (ii) bao gồm sức khỏe, tài chính, sinh trắc học hoặc các loại thông tin nhạy cảm tương tự khác (bao gồm mọi thông tin được xác định là nhạy cảm theo luật hiện hành); ngoại trừ trong trường hợp (a) các điều khoản cho Sản phẩm Facebook đó cho phép cụ thể hoặc (b) bạn đang gửi thông tin tài chính cho mục đích rõ ràng là thực hiện giao dịch tài chính với Facebook hoặc được kích hoạt bởi Sản phẩm Facebook.

Nội dung bị cầm hoặc bị hạn chế

Ở đây mình chỉ liệt kê một số nội dung, các bạn xem thêm chi tiết tại (xem chi tiết https://www.facebook.com/policies/ads/restricted_content)

Nội dung bị cấm

Hoạt ảnh động
Quảng cáo không được chứa hình động flash hoặc âm thanh có thể tự động phát mà không cần đến thao tác của người dùng hoặc tự mở rộng trong Facebook sau khi có người nhấp vào quảng cáo.
Sức khỏe cá nhân
Quảng cáo không được chứa hình ảnh “trước và sau” hoặc hình ảnh mô tả kết quả không mong muốn hay khó thành hiện thực. Nội dung quảng cáo không được ám chỉ hoặc khiến mọi người tự nhận thức tiêu cực về bản thân nhằm quảng bá sản phẩm ăn kiêng, giảm cân hoặc các sản phẩm khác liên quan đến sức khỏe.

Nội dung bị hạn chế

Như chúng ta biết, một số nội dung phổ biến mà chúng ta bị hạn chế quảng cáo như
– đồ uống có cồn,
– tiền ảo
– cai chất gây nghiện
– đánh bạc, sòng bạc trực tuyến,
– xổ số (phải theo khu vực pháp lý được cho phép),
– nhà thuốc trực tuyến. Quảng cáo quảng bá thuốc không kê đơn phải tuân thủ tất cả các luật hiện hành của nước sở tại, các quy tắc trong ngành, các nguyên tắc, giấy phép và thông tin phê duyệt bắt buộc hoặc có sẵn, đồng thời phải bao gồm các tiêu chí nhắm mục tiêu theo độ tuổi và quốc gia phù hợp với các luật hiện hành của nước sở tại.
– Dịch vụ tài chính: Quảng cáo quảng bá dịch vụ thẻ tín dụng, bảo hiểm hoặc cho vay không được trực tiếp yêu cầu cá nhân nhập thông tin tài chính, kể cả thông tin thẻ tín dụng.
– Nội dung có thương hiệu: Quảng cáo quảng bá nội dung có thương hiệu phải gắn thẻ sản phẩm, thương hiệu hoặc đối tác kinh doanh bên thứ ba được chọn hiển thị bằng cách sử dụng công cụ nội dung có thương hiệu. Xem thêm nội dung có thương hiệu không được phép trong bài đăng https://www.facebook.com/business/help/1190980254246452
– Hẹn hò: chỉ được phép quảng cáo khi đã đăng ký mẫu của Facebook tại đây https://www.facebook.com/help/contact/176964042711831
– Thủ thuật thẩm mỹ và giảm cân phải nhắm tới người trên 18 tuổi (không có gì mới)

(Theo Facebook)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial